LED belysning Gardermoen togstasjon

 Tusenvis av passasjerer går gjennom togstasjonen ved Oslo lufthavn daglig. Med gjennomtenkte lysløsninger finner reisende enkelt fram både sent og tidlig.

– Vi fikk brynt oss på denne oppgaven for her var det ikke nødvendigvis noen helt ferdige løsninger. Denne type utfordringer liker jeg, sier Bård Johansen.

Han er salgsingeniør i Solar Light og har hatt ansvaret for å levere lysløsningen til oppdragsgiveren Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen.

Grid, en erfaren leverandør av transportdesign, utarbeidet skisser for belysningsløsningene på spor 1 og 2 ved Oslo lufthavn hvor både Flytoget og NSB opererer. Solar Light fikk deretter oppdraget med å levere de ulike lysløsningene.

Solar Light leverte følgende:

*Lysskinner langs plattformen

*Glassrekkverk med lys

*Trappelys

I tillegg ble en god del armaturer som lyser opp perrongen bygget om, da Bane Nor ønsket å beholde eksisterende design. Etter ombyggingen er induksjonsrørene i armaturene byttet ut med moderne LED lys.

– Det er verdt å merke seg at Solar Light ikke bare leverer nye produkter. Det er mulig å bygge om armatur eller gjøre andre tilpasninger dersom kunden ønsker det, påpeker Johansen.

Ekstra lang lysskinne
En av utfordringene var å finne en god lysløsning langs perrongen – som fungerer både praktisk og estetisk.

– Langs det ene sporet er det en 270 meter lang lysskinne. Denne skal være snorrett, forteller Johansen.

Løsningen ble å sette sammen seks meter lange skinner og utvikle egne glideoverganger.

– Skinnene utvider og trekker seg sammen avhengig om det er varmt eller kaldt. Derfor ble det utviklet egne glideoverganger som sikrer at skinnene holder seg på plass, sier Johansen som fikk meget god hjelp av Grid og Follo Produkter til denne delen av oppdraget, mens Inventas sørget for å gjennomføre belastningstester med tanke på vær og vind.

– Vi fikk til en stabil og god løsning som gir 100 lux på plattformkanten, i henhold til lyskravene, forteller Bård Johansen.

Festeanordningene til skinnene ble for øvrig tilpasset det karakteristiske taket som preger Oslo lufthavn, hvor takhøyden varierer. Den lange lysskinnen sørger også for å gi lys til taket, som fremhever den særegne konstruksjonen.

Solar Light leverte belysning til togstasjonen ved Oslo lufthavn

Lysende glassrekkverk
En annen utfordring var å finne en god løsning for det lysende glassrekkverket, som både er en veiviser for reisende og sluser passasjerer inn og ut av togene.

– Utgangspunktet var en LED stripe i glass. Vi testet flere løsninger hos en glassprodusent og fant en sammensetning som gir en jevn lysstripe – i tråd med bestillingen fra Bane Nor.

Som en del av kravene til universell utforming, skal trapper være godt opplyst.

– Vi utstyrte trappa med to ekstra håndløpere, hvor det ble satt inn 16 millimeters spotter med 1 watt lysstyrke. Dette gir godt lys, slik at det er lett å se alle trappetrinnene.

Ett kontaktpunkt
Oppdraget fra Bane Nor krevde samarbeid på leverandørsiden.

– Sammen med dyktige samarbeidspartnere fant vi frem til gode løsninger. Dette oppdraget har vært en spennende faglig utfordring, sier Johansen.

Han påpeker at selv om det har vært flere samarbeidspartnere med på prosjektet, har oppdragsgiveren hatt ett kontaktpunkt; Solar Light.

– For oppdragsgiveren gir det en trygghet å jobbe på denne måten. Når det er en å forholde seg til, er ansvarsforholdet klart. Vi tar utfordringen, finner løsningene og viser frem resultatet før oppdragsgiveren godkjenner, sier Bård Johansen som gjerne tar på seg tilsvarende utfordringer.

Ta kontakt med en Solar Light selger eller lysplanlegger slik at vi får laget den beste løsningen for ditt prosjekt.

Kontakt SOLAR LIGHT 

Fakta:
Til og fra togstasjonen på Oslo lufthavn går flytoget nesten døgnet rundt, bortsett fra noen få nattetimer. Det er avganger hvert 20. minutt. I tillegg bruker også NSB togstasjonen.

Flytoget frakter 6,5 millioner reisende i året og har 218 daglige avganger på strekningen Oslo lufthavn-Drammen. Flytoget sparte samfunnet for 33.916 tonn CO2 i 2016, dersom 6,5 millioner passasjerer hadde kjørt bil i stedet for tog til Oslo Lufthavn.

Kilde: www.flytoget.no