Vi har laget en brosjyre hvor vi kombinerer lys prosjekter og produkter.
Riksveier, tunnel, lokalveier i byområder, for gående og syklende, parkområder, lysløyper, områdebelysning eller fotballbinger. Vi har over flere år levert små og store prosjekter, dette har blitt til denne brosjyren som gir deg som kunde et godt overblikk over hva vi kan løse for deg.

Smart City / IoT, lyspunktet blir byens intelligente budbærer
Infrastrukturen til veilysnettet i Norge gir de aller beste muligheter for å utvide tjenstetilbud i byer og kommuner. Ved å bruke armatur eller mast som et intelligent koblingspunkt, kan man montere sensorer, kamera, Wi-Fi ol. for utvidede tjenester. Master og lysarmaturer er det nesten over alt. Våre veilysarmaturer kan leveres med ZHAGA eller NEMA sokkel for kommunikasjon.

Kvalitetsprodukter til riktig pris, produsert i Europa for Nordisk klima. Det er viktig for oss at produktene leverer på lyskvalitet og levetid. Det er den totale livsløpskostnaden som betyr mest - og ikke bare innkjøpsprisen på armaturen. Det koster å stadig måtte skifte. 

Last ned PDF av brosjyren.

Ta kontakt for at vi kan prosjektere og gi deg tilbud på en god løsning!

 

led belysning utendørs vei gate park tunnel gang sykkelvei