skole belysning hegg skole lier

Hegg skole i Lier er en moderne skole, samtidig som den er et aktivitetssentrum for hele bygda etter skoletid. Det krever godt lys både ute og inne.

Selveste statsminister Erna Solberg åpnet den nye skolen som har plass til nær 600 elever. Utover selve skolen, huser bygningen Lier kulturscene, en flerbrukshall og har et uteområde med blant annet skatepark, klatrestativ og ballbinge. Det er mange hensyn å ta med tanke på belysning, ikke minst det å sikre elevene godt arbeidslys gjennom hele skoledagen.

Hegg skole skal BREEAM-NOR* klassifiseres, har energiklasse A og er bygget etter passivhus-standarden.

– Jeg synes nye Hegg skole ble lekker og er veldig fornøyd med resultatet, sier Christine Bjørnsen. Hun er prosjektleder for Powertech Elektro, som har ansvar for totale elektroentrepriser hvor arbeidet med lys er en av flere elementer.

LED leverer
Det var utarbeidet en egen belysningsplan for nye Hegg skole.

– En belysningsplan viser hvordan oppdragsgiver har sett for seg bruk av lys i prosjektet. Belysningsplanen gir både føringer og mulighetsrom. I samarbeid med Solar Light presenterte vi vårt forslag til bruk av lys og fikk aksept for vårt forslag, forteller Bjørnsen.

Solar Light leverte alt av belysning til nye Hegg skole, både innvendig og utvendig. Med LED teknologien på markedet, har det åpnet seg nye muligheter med tanke på belysning.

– Det er levert gjennomgående mye LED belysning, en teknologi som bare blir bedre og bedre. Belysningen oppfylte både de påkrevde luxverdiene og energikravene som var satt, forteller Bjørnsen.

– Overgangen til LED gjør at belysningen blir mer stabil. Det er også lettere å prosjektere med LED med tanke på effektberegning. LED belysning fungerer til veldig mange formål og er som regel kombinert med DALI-styring**, sier prosjektlederen fra Powertech.

Fleksibilitet viktig
I de aller fleste byggeprosjekter, oppstår det større eller mindre utfordringer som må løses hurtig for å holde framdriften. Viktige ingredienser for et godt resultat er tett og god dialog med andre aktører som jobber i bygget, og selvsagt godkjennelse fra byggherren for endringene som må gjøres.

– Jeg opplever Solar Light som løsningsorienterte når det er behov for å snu seg raskt rundt og finne alternative løsninger, sier Christine Bjørnsen og trekker frem et eksempel.

– Det er ofte en utfordring med himlingshøyden, både når det er snakk om rehabilitering og nybygg. Det er mye som skal inn i himlinger, som sprinkelanlegg, ventilasjon og belysning. Da er det viktig med en tett dialog med andre aktører som jobber i bygget. I dette tilfellet fant vi gode løsninger i fellesskap.

Nye Hegg skole har et karakteristisk uttrykk som gjør at bygget framstår både som barneskole og lokalt kulturhus.
– Hegg skole er et helt spesielt bygg og det er veldig artig å være med på denne type spennende prosjekter. Bygget har en flott utforming og har fått et veldig bra uttrykk. Du ser tydelig helheten, sier Bjørnsen.

Bevisst bruk av lys
L2 Arkitekter vant arkitektkonkurransen Lier kommune utlyste om utforming av nye Hegg skole. Sivilarkitekt Thomas G. Løvdahl fra arkitektfirmaet trekker fram to eksempler på hvordan lys utgjør en forskjell ved Hegg skole.

– Det var en klar tanke å benytte lysarmaturen forskjellig i ulike soner på skolen. I korridorene er lysarmaturene på linje i taket, mens vi gjennomgående i fellesarealene på trinnene valgte en friere plassering av takarmaturene. Tanken er å invitere til en friere og mer leken atmosfære for elevene, forteller Løvdahl.

– Det store fellesarealet kjennetegnes ved at det er høyt under taket. Her valgte vi bevisst ikke å legge belysningen i himlingen, noe som ville gitt driftsmessige utfordringer. Nå slipper dagslys gjennom mens elevene er på skolen og på kveldstid benyttes lyskastere, som både lyser opp gulvet og himlingen. Det gjør at det store rommet får en spesiell karakter, forteller Løvdahl som er godt fornøyd med samarbeidet med Solar Light.

Han bekrefter uttalelsen til Christine Bjørnsen fra Powertech om at utfordringene som oppsto, ble løst på en god måte.
– Vi fant gode alternativer der det var nødvendig og gode løsninger hvor vi fulgte den opprinnelige planen, forteller Løvdahl.

*BREEAM er det mest anerkjente miljøsertifiseringssystemet i Europa og fungerer som et verktøy for å måle og vurdere et byggs samlede miljøpåvirkning.

** DALI er en internasjonal standard som sikrer fritt valg mellom ulike typer belysningskomponenter. DALI gir byggherrer og installatører frihet til å velge mellom ulike leverandører av komponenter.

 Elevene sikres godt arbeidslys med en kombinasjon av dagslys og LED lys
Elevene sikres godt arbeidslys med en kombinasjon av dagslys og LED lys

Klikk her for å lære mer om CLASSIC ECO LED  

 

I fellesarealene er det valgt en friere plassering av takarmaturene for å invitere til en friere og mer leken atmosfære for elevene
I fellesarealene er det valgt en friere plassering av takarmaturene for å invitere til en friere og mer leken atmosfære for elevene.

Inngangsparti, lekeplass og balløkke er godt opplyst
Inngangsparti, lekeplass og balløkke er godt opplyst