LYS SOM FØLGER SYKESTUENS DØGNRYTME

Belysningen i sykestuer skal være fleksibel. Lyset skal være behagelig for pasientene, samtidig som det skal være godt lys til å kunne utføre oppgavene som skal gjøres. Det krever en lysløsning som følger døgnrytmen.

 

Moderne LED-belysning har alle de innstillingsmuligheter det er bruk for på moderne sykestuer. Det er armaturer med ”Kelvin change”, som gjør det mulig å innstille lysets fargetemperatur etter behov.

 

Belysning til arbeid og avslapning

I ganger og ved rengjøring er det bruk for et klart lys, som gir fullt overblikk og gode kontraster. Om kvelden er det ønskelig med en rolig atmosfære for pasientene, og da kan lyset stilles inn til en varmere farge og lavere styrke.

 

Ut over lyskvalitet og funksjonalitet skal belysningen oppfylle høye krav til virkningsgraden, for sykehus skal som alle andre ha maksimalt utbytte av hver investerte krone.

 

Solar Light har en rekke produkter som innfrir de høye kravene helsesektoren stiller. Bruk vårt sortiment for å prosjektere gode lysløsninger.

 

Ta kontakt om du har spørsmål om belysning til helsesektoren